Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu veya kısa adıyla KİK Kurulu [1], Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'nın kaçakçılık ile nasıl mücadelede edeceği konusunda alacağı tedbirleri belirleyen, her dört ayda bir toplanan sürekli kuruldur.[2][3]

Kurulun sektetaryalık görevini, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı yürütmektedir. Kurul İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Yardımcısının başkanlığında, konuyla ilgili tüm bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin Daire Başkanı seviyesindeki katılımı ile toplanır.[1]

Amacı ve görevleri

Kurul, 14 Şubat 1985 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 26'ncı maddesi uyarınca toplanmaktadır. Her türlü kaçakçılık konu ve faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamakla görevli olan kurulun diğer görevleri ve çalışma şekilleri 4 Kasım 1987 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte belirlenmiştir.[4]

Toplantılarını gizli olarak yapan kurulda kararlarını çoğunluğun onayı ile alır. Ayrıca yılda üç defa toplanan kurul ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdiği kararların takibini de yapar. Kurul çalışmaya başladığında ilk olarak bir önceki kuruldan sonraki dönem içerisinde, yurt dışından Türkiye'ye veya Türkiye'den yurt dışına yönelik yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin değerlendirmesini yapar. Ardından kaçakçılığın istihbaratındaki koordinasyon konusunda aksaklıklar bulunuyorsa, bu aksaklıkları tespit eder. Bir sonraki kurula kadar olan dönemde, kaçakçılığın istihbaratı gayretlerinin hangi bölge ve alanlara yöneltilmesi gerektiğini kararlaştırır. Ayrıca kaçakçılığın istihbaratı konusunda çalışan personelin eğitimi üzerine de tekliflerde bulunur. Kaçakçılıkla mücadele etkinliklerinin arttırılması için gereken hususları sorgulayarak, bu hususlarda adli ve idari yönden gerekli tedbirleri tespit eder. Toplantı sonunda tespit ettiği hususları bakanlıklara yayınlar. Ayrıca tüm bu çalışmalarda, bir önceki toplantıdan sonraki toplantıya kadar olan dönemdeki yapılmayan veya yapılamayan çalışmaları sorgulayarak karar verir.[1]

Kurul, 2013 yılı Nisan ayındaki 122'nci toplantısını ilk defa Ankara dışındaki bir ilde Ağrı'da yapmıştır. Ağrı ilinde yapılan kurul toplantısına, Ağrı, Şırnak, Ardahan, Hakkâri, Iğdır, Van ve Kars illerinin Valileri, Kaymakamları, Jandarma Komutanları, Emniyet Müdürleri ve Gümrük Bölge Müdürleri de katılmıştır.[5]

Kurul üyeleri

Kurul üyeleri kurulun 1985 yılındaki kuruluşunun ardından, 2005 yılı Ekim ayında kabul edilen kanunla yeniden yapılandırılmıştır. Kuruldan Adalet, Dışişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri çıkartılmış ve Türk Kara Kuvvetleri'nden bir temsilci dâhil edilmiştir.[6]

KurumGörevliKuruldaki Görevi
İçişleri Bakanlığıİçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar YardımcısıBaşkan
Genelkurmay BaşkanlığıGenelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire BaşkanıÜye
KKKKara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat BaşkanıÜye
MİTMİT Müsteşarlığı İstihbarat BaşkanıÜye
JandarmaJandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire BaşkanıÜye
PolisEmniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire BaşkanıÜye
Sahil GüvenlikSahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat BaşkanıÜye
Gümrükler MuhafazaGümrükler Muhafaza Genel MüdürüÜye
KİHBİKİHBİ Daire BaşkanıÜye
İçişleri BakanlığıGerekli görüldüğünde, İçişleri Bakanlığınca diğer bakanlık, kurum, kuruluş ve valilik temsilcileri [4][5]Üye

Kaynakça

  1. ÇÖĞGÜN, Mustafa (Nisan 2012). "Kolluk Birimlerinin Koordinasyonu ve KİHBİ Örneği" (PDF). tid.web.tr. s. 4.
  2. "Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu". icisleri.gov.tr. 23 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2013.
  3. "İçişleri Bakanlığı Teşkilat Şeması". icisleri.gov.tr. 14 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2013.
  4. "Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik". basbakanlik.gov.tr. 21 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2013.
  5. "Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı Ağrı'da yapıldı". cihan. 21 Nisan 2013. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2013.
  6. "Kaçakçılık İstihbarat Kurulu'na yeni düzenleme". hurriyet. 27 Ekim 2005. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.