Isıl denge

Isıl denge, kimya biliminde maddelerin son sıcaklıklarının eşit olma durumudur. Isıl denge değeri her daim, bir araya konulan maddelerin ilk sıcaklıkları arasında bir değerdedir. Isıca yalıtılmış bir kaba hem sıcak hem de soğuk su koyulursa, sıcak sudan soğuk suya enerji aktarımı gerçekleşir. Enerji aktarımı her zaman sıcaktan soğuğa doğrudur. Böylece etkileşim sonucunda sıcak madde soğur, soğuk madde ısınır. Bu olay, sıcaklıklar eşitlenene kadar devam eder. Bu durum "Qalınan = Qverilen" şeklinde sembolize edilir.

Isıl denge hesabı

  1. Eşit miktarda olması kaydıyla aynı cins sıvılar karıştırılırsa ısıl denge maddelerin sıcaklıklarının aritmetik ortalamasıdır. Örneğin ısıca yalıtılmış A ve B kaplarını düşünelim: A kabında bulunan sıvının sıcaklığı 20°, B kabında bulunan sıvının sıcaklığı 40°dir. İki kaptaki sıvılar aynı cins ve eşit miktarda ise, ısıl denge 30°dir.
  2. Sıvılar farklı miktarda karıştırılırsa, karışımın ısıl dengesi değeri, ısı sığası büyük olan sıvının sıcaklığına daha yakındır. Isı sığası kütle ile öz ısının çarpımı anlamına gelir ve formülü C=mc'dir.
  3. Maddelerin hâl değiştirmemesi şartıyla aynı kaba konulan x tane maddenin ısıl dengesi değeri; her bir maddenin ısı sığası ile sıcaklığı çarpılır, tüm maddelerin bu değerleri toplanır. Son olarak maddelerin ısı sığası toplamlarına bölünür.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.