IEEE 802

IEEE 802, IEEE standartlarından biri olan yerel alan ağı ve metropolitan alan ağı standardıdır. Ağlar büyüklüklerine göre LAN (Local Area Network), WAN(Wide Area Network) ve MAN (Metropolitan Area Network) olmak üzere üçe ayrılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.