Got alfabesi

Got alfabesi 4. yüzyılda İncil'i farklı dillere çevirmek amacıyla geliştirilmiş bir alfabedir.

Gotça önceleri hakkında çok az şey bilinen bir Runik alfabesiyle yazılıyordu. Runların Gotlar tarafından bulunduğu yönündeki iddianın çok az Gotça Runik yazıt kaldığı için kanıtlanması imkânsızdır.

Got alfabesi MS 4.yüzyılın yarısında Vizigotlar'ın dinî lideri Piskopos Ulfilas (Wulfila) (MS 311-383) tarafından, halkına yazılı bir dil ve İncil çevirisini okuma imkânı sağlamak için bir okuma aracı olarak bulunmuştur. Latin ve Run alfabelerinden yapılan bazı eklemeler içeren alfabe Yunan alfabesine dayanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.