Güney Slavları

Güney Slavları Slav ırkının güney kolunu oluştururlar. Güney Slav dillerini konuşurlar. Sayıları 35 milyona ulaşan Güney Slavlarının arasında Boşnaklar, Bulgarlar, Makedonlar, Pomaklar, Sırplar, Hırvatlar, Slovenler ve Karadağlılar bulunmaktadır.

Güney Slavlarının yaşadığı ülkeler
(Koyu yeşil)

1918-2003 yılları arasında kullanılan Yugoslavya kelimesi Güney Slavlarının ülkesi anlamına gelmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.