Gümüş bromür

Gümüş bromür (AgBr), yumuşak, soluk sarı, suda çözünmeyen bu tuz diğer  gümüş halideler içinde geçerli olan ışığa duyarılık özelliği ile bilinir. Bu özellik gümüş halidlerin modern fotoğrafik malzemelerin temelini oluşturmalarına sebebiyet vermiştir. AgBr fotoğraf filmelerinde sıkça kullanılır ve bazılarınca Torino Kefeni yapımında kullanılmıştır. Bu tuz doğal olarak bromaritit minerali halinde bulunabilir.

Gümüş bromür
 Y (bu nedir?)  (doğrula)
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)
Bilgi kutusu kaynakları

Hazırlanışı

Bahsi geçen bileşik mineral formunda bulunabileceği gibi gümüş nitrat ve bir alkali bromür, genellikle potasyum bromür, tepkimesi ile de elde edilebilir:

AgNO3(aq) + KBr(aq) → AgBr(s)+ KNO3(aq)

Reaksiyonlar

Gümüş bromür çeşitli amin kompleksleri oluşturmak için sürekli biçimde sıvı amonyak ile tepkime verir:

AgBr + nNH3 → Ag(NH3)21+

{AgBr(NH3)2}
{AgBr2(NH3)2}1−
{AgBr(NH3)}
{AgBr2(NH3)}1−

Gümüş bromür tris ürünü oluşturmal için trifenilfosfin ile tepkime verir:

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.