Fazör

Fazör, sinüzoidal bir ifadenin genlik ve faz açısı bileşenleri kullanılarak oluşturulmuş formülasyonudur.

Euler yasası aşağıdaki ifadeyi ispatlamaktadır.

Buradan aşağıdaki ifadelere ulaşılabilir.

Bir sinüsoidal dalga aşağıdaki gibi ifade edilir.

Üstteki ifadede hem genliği hem de faz değerini taşıyan kısma fazör adı verilir ve büyük harfle gösterilir.

Örnekler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.