Ebu'l A'lâ el-Mevdudî

Seyyid Ebu'l A'lâ El-Mevdudî (Urduca: ابو الاعلی مودودی) (d. 25 Eylül 1903, Haydarabad - 22 Eylül 1979), Pakistanlı müfessir, İslam âlimi, gazeteci ve yazar.

Ebu'l A'lâ el-Mevdudî'nin bir portresi

Hayatı

Mevdudi, 25 Eylül 1903 yılında Pakistan'ın Haydarabad Dekran bölgesinde doğdu. Hint Yarımadası'nın büyük alim yetiştiren ailelerinden birine mensup olan Mevdudi'nin babası, çocuğunu İngiliz eğitiminden uzak özel bir eğitimle yetiştirdi. Özel öğretmenlerden aldığı derslerle yetişen Mevdudi; iyi derecede İngilizce, Arapça ve Farsça öğrendi.

1920'de babasının vefatı üzerine çalışma hayatına atıldı ve 17 yaşında iken Hint Kıtası Müslümanlarının büyük ilgi ile izlediği El Camiat gazetesinin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. Daha sonra Tercüman'ul Kur'an adıyla bir gazete çıkarmaya başladı. 1941 yılında Cemaat-i İslâmiyye'yi kurdu ve 1976 yılına kadar bu teşkilatın liderliğini sürdürdü.

Ebû'l-A'la Mevdûdî; fıkıh, ekonomi, siyaset, tarih, siyer, sosyoloji, kültür tarihi ve Kur'an bilimleriyle ilgili önemli eserler yazdı ve bu eserleri dünyanın neredeyse bütün dillerine çevrildi. Yüzyılımızın en büyük bilginleri arasından yer alan Mevdûdi, 22 Eylül 1979'da Amerika'da tedavi gördüğü Buffalo Hastahanesi'nde öldü.

Eleştiriler

Mevdudi, İslam dünyasında o zamana kadar ifade edilmemiş ve bazı İslam düşünürleri tarafından din dışı sayılan düşüncelerinden dolayı itirazlarla karşılaşmıştır. Bu itirazların geneli İbn Teymiye'nin de etkisiyle Peygamber Muhammed'e dair düşüncelerine yönelmiştir. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü eski müdürü ve öğretim üyesi Ahmet Davutoğlu, Din Tahripçileri adlı kitabında Mevdudi için,

Felsefeyle meşgul olan Mevdudi, kolay tarafından din âlimi olmaya heves etmiş, dinde reformcu bir cemaat meydana getirmiştir. Mısır’ın reformcu yazarları onu göklere çıkarırken, Pakistan’daki Ehl-i sünnet ulemasını da yerin dibine batırmıştır. Mevdudi, ulemasıyla, muhaddisiyle, fukahasıyla bütün İslam âlimlerine cahil demiştir...

diye yazmış, Mevdudi'nin Muhammed'in aslında görevinde hata ettiği için Allah tarafından uyarıldığı ve özellikle Muhammed'in Deccal konusunda fena halde yanıldığı fikrine karşı çıkmıştır.

Necip Fazıl ise Mevdudi hakkında şunları yazmıştır:

Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam'da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh'a hayran. İbni Teymiyye'ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine'deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.[1]

Eserleri

 • Tefhimu'l Kur'an (bir Kur'an tefsiridir)
 • Azgın Medeniyet
 • Cebir ve Kader Problemi
 • Cuma Konuşmaları
 • Faiz
 • Gelin Bu Dünyayı Değiştirelim
 • Gelin Müslüman Olalım
 • Hicab
 • İslam'da Hükümet
 • İslam'da İhya Hareketleri
 • İslam'ı Anlamaya Doğru
 • İslam Hukukunda Sünnetin Yasal Konumu
 • İslam İnkılabının Süreci
 • İslam Medeniyeti
 • İslam Nazarında Doğum Kontrolü
 • İslam Nizami
 • İslam ve Eğitim
 • İslama Giriş
 • İslama İlk Adım
 • İslamda Cihad
 • İslamda Savaş Hukuku
 • İslamda Siyasi Sistem
 • İslamı Doğru Anlamak
 • İslamın Geleceği ve Öğrenciler
 • İslami Hareketin Ahlaki Temelleri
 • İslami Yaşama Biçimi
 • Kur'an'da Firavun
 • Kur'an'ı Nasıl Anlayalım
 • Kur'an'ın Dört Temel Terimi
 • Sünnetin Anayasal Niteliği
 • Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı Tarih Boyunca
 • Hilafet ve Saltanat
 • İslam Davetçilerine
 • İslami Hareketin Dinamikleri
 • İslami Kavramlar
 • Müslüman Gençliğin Görevi
 • Meseleler ve Çözümleri

Kaynakça

 1. N.Fazıl Kısakürek, Doğru Yolun Sapık Kolları, s.155
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.