Doğu Arap rakamları

Doğu Arap rakamları Arap dünyasının doğusunda Arap alfabesiyle, Asya'da ve İran platosunda Fars alfabesi ile birlikte kullanılan Hint-Arap rakam sisteminin bir parçası olan sayı sistemidir.

Kahire metrosundaki bir saatte Doğu Arap rakamları.
Osmanlı dönemindeki saatlerde Doğu Arap rakamlarının kullanımı yaygındı.

Köken

Eski Hint rakamlarına dayanan sayı sistemi, matematikçi Hârizmî'nin Kitâbü’l-Ḥisâbi’l-Hindî (Hint Hesabı Üzerine Kitap) isimli kitabıyla yayıldı.

Sayılar

Aynı yazılmalarına rağmen Farsça kullanımındaki her sayının farklı bir Unicode değeri vardır.

Batı Arap 01234 5678910
Doğu Arap ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
Fars ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
Urdu ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
Ebced rakamları أ ب ج د ه و ز ح ط ي

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.