Detveyt

Detveyt ton (İngilizce: deadweight long tons veya metric tons) Birim; (dwt): Bir ağırlık ölçü birimidir. Ölü ağırlık anlamına gelen İngilizce kelimeden gelir. Uluslararası deniz ticaretinde kullanılan bir ölçü birimidir. Türkçede detveyt olarak kullanılır.

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatınca, bir geminin taşıyabileceği en çok ağırlık olup, ham yükün, yakıtın, suyun, kumanyanın, yolcu ve gemi adamlarının kendilerinin ve eşyalarının ağırlıklarının toplamını ifade eder[1]

Detveyt uluslararası ticarette; özellikle anglo-sakson ülkelerde long tons veya metric tons bazında kullanılır. Bir metrik ton 1.000 kilogramdan oluşan ağırlıktır. Bir long ton tam 1.016,0469088 kilogramdan oluşan ağırlıktır.

Kaynakça

  1. "TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU". http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5692&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=T%C3%BCrk%20Uluslararas%C4%B1%20Gemi%20Sicili%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi. |website= dış bağlantı (yardım);
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.