Cehm bin Safvan

Cehm bin Safvan, (d. ? - ö. 745) Cehmiyye mehzebinin kurucusu, Ca'd bin Dirhem'in öğrencisidir. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Uzun süre kâtiplik yapmıştır. Cennet ve Cehennemin dünya gibi fâni olduğu, Allah'ın ahirette de gözle görülemeyeceği, insanın hür iradesi olmadığı, her şeyin daha önceden Allah tarafından kadere yazılmış olduğu gibi çoğu mezhebe ters düşen fikirleri nedeniyle 745 yılında öldürülmüştür.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.