Brigid

Brigid, Kelt doğa tanrıçalarındandır. İrlanda'da ana tanrıçalardan biri olarak görülür. Dagda'nın kızıdır. Galya'da ismi Brigantia'dır. Hristiyanlıktan sonra da saygı görmüş ve azize olarak kabul edilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.