Boreas

Boreas, Yunan mitolojisi'nde kuzeydoğudan esen Poyraz'ın kişileştirilmiş adı. Şafak tanrıçası Eos ve Astraios'un çocuğudur. Trakyada oturduğu varsayılan Boreas, Notus, Zephyrus, Eurus, Eosphoros ve Esperus'un kardeşidir. Soğuk esen Poyraz, tüm Kuzey Ege başta olmak üzere özellikle Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında en fazla etkili olan rüzgâr olduğu için mitolojide en önemli rüzgâr tanrısıdır.

Bir başka anlatıma göre Yunan mitolojisinde istanbul boğazında mağarası olup kuzeyden esen rüzgârı soğutan tanrıdır. Şiddetli poyrazı soğutarak oluşturduğu bu rüzgâra daha sonraları Bora denmiştir. Bora kelimesi batıda İzlanda'ya kadar kullanılan bir terimdir. Ancak yer yer yönü kuzey, kuzeybatı olarak değişir.

Soy ağacına göre, Ay tanrıçası Selene; Boreas'ın teyzesi, ve güneş tanrısı Helios ise Boreas'in dayısıdır. Çünkü Şafak tanrıçası Eos onların kız kardeşidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.