Bimodal dağılım

Bimodal dağılım, istatistik biliminde sürekli olasılık dağılımı olup iki tepe değer arasında bir frekans dağılım eğrisini niteler. Bu tepe değerler olasılık yoğunluk fonksiyonunda, şekil 1'de gösterildiği gibi, farklı zirveler olarak görünür.

Şekil 1. Aynı varyanslara fakat farklı araçlara sahip ve iki normal dağılımın karışımından oluşan basit bir bimodal dağılım. Şekil, olasılık yoğunluk fonksiyonunu (PDF) gösterir ve iki normal dağılımın çan eğrisi şeklindeki PDF'lerin ortalama değeridir.

Bimodal dağılım gösteren değişkenlere dair bazı örnekler, belirli gayzer patlamaları arasındaki zaman, galaksilerin renk boyutlarında görülen geçişkenlik şeması, Afrika’da bulunan örücü Oecophylla karıncalardaki işçi karıncaların büyüklük dağılımı, Hodgkin lenfoma hastalığının sıklığı, Amerikalı yetişkinlerde antibiyotik bir ilaç olan izoniazidin etkisini yitirme hızı ve nova patlamalarının mutlak büyüklükleridir.

Popülasyon genetiğindeki kullanımında ise, bir toplumsal özellik için frekans dağılım eğrisi bimodal ise bu genellikle, kantitatif olarak ayrılan iki farklı fenotipin kanıtı olur.[1][2]

Diğer olasılık dağılımları aşağıda gösterilmiştir:

  • Sadece maksimum veya minumum gibi tek bir değere sahip unimodal dağılım (tek tepeli),
  • Tam iki maksimum değere sahip bimodal dağılım (çift tepeli),
  • Birden çok maksimum değerlere sahip multimodal dağılım (çok tepeli).

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Bimodal dağılım 20 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Sözlük, Genetik Laboratuvarı 13 Kasım 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Tanju Basmacı, Tıbbi Genetik MSc.Güncelleme= 2007-07-19 08:20:28
  2. Schilling, Mark F.; Watkins, Ann E.; Watkins, William (2002). "Is Human Height Bimodal?". The American Statistician. 56 (3). ss. 223-229. doi:10.1198/00031300265.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.