Bez epiteli

Bez epiteli ya da salgı epiteli; salgı çıkaran epitel doku çeşididir.

Bez dokusunu oluşturan hücreler kendileri için gerekli çeşitli molekülleri kandan alarak onları hücreiçi biyosentez mekanizmalarıyla daha karmaşık yapılı ürünler hâline dönüştürdükten sonra yine aynı yolla kana verir veya iç ya da dış ortama salgılarlar. Bu olaylara salgılama denir. Hücrede yapılarak salgılanan maddeye salgı adı verilir. Salgılama işi için özelleşmiş hücre ve hücre gruplarına salgı bezi denir. Salgılamadaki kimyasal dönüşümde enerjiye gerek vardır.

Çeşitleri

Bez epiteli, hücrelerden salgı ürünlerinin atılmasına göre ikiye ayrılır:

Hipersekresyon

Genel olarak vücutta bulunan herhangi bir salgı bezinin aşırı çalışması ile bu salgılanan maddenin aşırı miktarda yapılması halini anlatan latince kökenli bir tıbbî terimdir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.