Begin Oğlu Emren

Beğil Oğlu Emren, 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikâyeleri içerisinde yer alan hikâyelerden biridir.

Hikâye

Bayındır Han yine otağını kurdurmuş, gelen hediyeleri kabul ederken, hediyelerin az olmasına üzülür. Dede Korkut'un tavsiyesi üzerine, Gürcistan haracı olan bir at, bir kılıç ve bir çomağı, Beğil Beye verip, onu sınır kumandanlığına atar. Begil bu görevi çok iyi yapar, Bayındır Han da onu onurlandırır.

Beğil Bey bir gün ava çıkar, vurduğu geyiğin peşinden giderken ayağını kırar. Haber tüm obaya yayılır, düşmanları Beğil Bey'in obasına saldırmaya hazırlanır. Bunu duyan Beğil Bey üzülür, oğlu ise babasının atına biner, kılıcını kuşanır, yayını takar ve düşman karşısına çıkar.

Kavgada yenilen oğul, Allah’a yalvarır; Allah da Cebrail’e, “Bu kuluma kırk yiğidin gücünü verdim” der. Bu sefer, oğul düşmanı yener ve düşman Beğil'in dinini kabul eder. Dede Korkut, oğlana Emren adını verir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.