Bantustan

Bantustan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Batı Afrika'da (şimdiki adı Namibya) bulunan Bantu kökenli zenci Afrikalıların yaşadığı toplam yirmi kabile bölgesine verilen isimdir. On tanesi Güney Afrika'da diğer on tanesi komşu ülke Güney Batı Afrika'da bulunur, apartheid döneminin ırk ayrımı siyasetinden dolayı aynı etnik kimliğe mensup insalardan oluşurlar bu nedenle homejen yapıdadırlar.

1986 itibarıyla Güney Afrika'da bulunan Bantustanlar
1978 itibarıyla Namibya'da bulunan Bantustanlar

Bantustanların listesi

Bantustanlar ve etnik gruplar.

  • Transkei (Xhosa) — Bağımsızlığını 26 Ekim 1976'da ilan etmiştir.
  • Bophuthatswana (Tswana) — Bağımsızlığını 26 Aralık 1977'de ilan etmiştir.
  • Venda (Venda) — Bağımsızlığını 13 Eylül 1979'de ilan etmiştir.
  • Ciskei (Xhosa) — Bağımsızlığını 4 Aralık 1981'de ilan etmiştir.
  • Gazankulu (Shangaan)
  • KaNgwane (Swazi)
  • KwaNdebele (Ndebele)
  • KwaZulu (Zulu)
  • Lebowa (Kuzey Sotho ya da Pedi)
  • QwaQwa (Güney Sotho)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.