Antik Makedonlar

Antik Makedonlar, bugünkü Yunanistan'ın ilk ve yerli halkı. Daha sonradan etkisi altında kalacak bugünkü Slav topluluğu olan Makedonlar'a adını veren halk. Makedonya İmparatorluğu MÖ 725 yılında kuruldu. 33 yıl İran İmparatorluğuna bağımlı kaldı. MÖ 356 da doğan Büyük İskender Kral olduktan sonra, Anadolu'nun Batısı, Atina'ya bağlandı.

Büyük İskender MÖ 334 yılında Anadolu'ya çıktı. Çanakkale boğazından geçerek, Persepolis'e vardı; Pers İmparatorluğuna son vererek, daha Güneye indi; Suriye, Lübnan, Filistin devletlerini ele geçirdi. Mısır'a girdi. Afganistan'a vardı. MÖ 323'de 33 yaşında iken Babil kentinde öldü.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.