Alt familya

Alt familya, Carl Linne'nin (1707-1778) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yer almamasına rağmen, daha sonradan geliştirilmiş ve hâlen kullanılan kategorilerden familya'nın alt katergorisidir. Linné canlıları 5 taksonomik kategoriye yerleştirmiştir. Burada familya yer almamıştır.

 • Sınıf (Classis)
 • Takım (Ordo)
 • Cins (Genus)
 • Tür (Species)
 • Varyete ( Varietas)

Daha sonraları Linné, bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma (Binomial nomenklatür) yani, 2 sözcükten oluşan (Cins adı+Epitet adı=Tür adı) bir sistem geliştirdi. Bu sistem değişiklikler gösterse de hâlen geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde taksonomik kategoriler ve canlı gruplarına göre isimlendirmede kullanılan son ekler şöyledir :

 • Alem (Regnum)
 • Alt alem (Subregnum)
 • Bölüm (Diviso-Phylum) (-phyta)
 • Alt bölüm (Subdivisio-Subphylum)
 • Sınıf (Classis) (-opsida)
 • Alt sınıf (Subclassis)
 • Takım (Ordo) (-ales)
 • Alt takım (Subordo)
 • Familya (Familia) (-aceae)
 • Alt familya (Subfamilia)
 • Oymak (Tribus) (-eae)
 • Alt oymak (Subtribus)
 • Cins (Genus)
 • Alt cins (Subgenus)
 • Seksiyon (Sectio)
 • Alt seksiyon (Subsectio)
 • Seri (Serie)
 • Alt seri (Subserie)
 • Tür (Species)
 • Alt tür (Subspecies)
 • Varyete (Varietas)
 • Alt varyete (Subvarietas)
 • Form (Forma)
 • Alt form (Subforma)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.