8-bit

8-bit, bilgisayar mimarisinde 8 bit genişiğindeki tamsayılar, bellek adresleri veya diğer veri birimlerini ifade etmektedir. Ayrıca, 8-bit CPU ve ALU mimarileri, bu boyuttaki kayıtlara, adres yollarına veya veri yollarına dayalı olanlardır. 8-bit ayrıca, 8-bit mikroişlemcilerin norm olduğu bir mikrobilgisayar neslini de tanımlamaktadır.

Detaylar

8-bit için 28 (256) farklı olası değer vardır. İşaretsiz olduğunda, 0 ila 255 arasında olası değerlere sahipken işaretlendiğinde ise -128 ila 127 arasındadır.

Sekiz bitlik CPU'lar 8 bitlik bir veri yolu kullanır ve bu nedenle tek bir makine komutunda 8 bit veriye erişebilir. Adres veri yolu, pratik ve ekonomik hususlar nedeniyle tipik olarak çift sekizli genişliğindedir (yani 16 bit). Bu, çoğu 8 bit işlemcide yalnızca 64 kB'lik doğrudan adres alanı anlamına gelir.

8-bit işlemciler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.