İtalik diller

İtalik diller Hint-Avrupa dil ailesinin bir alt birimidir. Batı ve Güney Avrupa'daki ülkede konuşulan dillerin birçoğunu kapsar. Günümüzde hala yaşayan tek alt grubunu Halk Latincesi kökenli Romen dilleri oluşturur.

İtalik diller
Coğrafi dağılım Aslen İtalya, günümüzde Avrupa, Amerika ve Afrika
Sınıflandırma Hint-Avrupa
 • İtalik diller
Alt bölümler
 • Latin-Falisk dilleri
 • Osk-Ombr dilleri
ISO 639-2 / 5 itc
Roma öncesi İtalya. Koyu yeşil İtalik, mavimsi yeşil Yunanca, açık yeşil Kelt, sarı Pönce, pembe ise diğer dilleri göstermektedir.

Sınıflandırma

Demir Çağı İtalyası'nda ana dil grupları.
 • Latino-Faliskan dilleri
 • Osk-Ombr dilleri (ya da Sabel dilleri)
  • Oks dili
  • Ombr dili
  • Ek dili
  • Marrukin dili
  • Mars dili
  • Pelinyence
  • Güney Pikence
  • Sabin dili
  • Vestin dili
  • Volsk dili
 • belirsiz:
  • Elimce
  • Sikulca
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.