İsmail Hakkı Ülkmen

İsmail Hakkı Ülkmen (1901, İstanbul - 8 Şubat 1966), Türk bürokrat.

Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalışmış ve 1936 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne, 1942 yılında ise Mali Tetkik Heyeti Reisliğine atanmıştır. VI. Dönem (Ara Seçim) ve VII. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Parlamentoya girmiş, 1946 yılında Başbakanlık Genel Teftiş Başmüşavirliğine, 1947 yılında ise Başbakanlık Müsteşarlığı görevlerine getirilmiştir. 1950 yılında Emekli Sandığı İdare Meclisi Reisliğine atanan Ülkmen, 22 Eylül 1960 tarihinde Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına seçilmiştir. 24 Mayıs 1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir.

Kaynakça

  Hükûmet görevi
  Önce gelen:
  Cemal Yeşil
  Türkiye Başbakanlık Müsteşarı
  3 Kasım 1947 - 31 Temmuz 1950
  Sonra gelen:
  Ahmet Salih Korur
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.