İfade (matematik)

Herhangi bir değere eşitlenmemiş ya da bir değerle sınırlandırılmamış matematiksel tümcelere ifade denir. İfadeler sabitler, değişkenler, işlemler, fonksiyonlar ve diğer matematiksel sembollerden oluşabilir. En basit ifade biçimlerinden biri şöyle yazılabilir:

Aşağıdaki karmaşık sayı da bir ifadedir:

Doğrusal ifade: .

İkinci derece ifade: .

Rasyonel ifade: .

x + 3 * y = 6 bir eşitliktir, bir ifade değildir.
x + 3 * y < 6 bir eşitsizliktir, bir ifade değildir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.