Formül

Formül, genellikle matematiksel bir dizinin veya yapılan fen deneylerinin matematiksel ilişkilerinin standart bir şekilde yazılarak gösterimidir. Matematikte çoğu bilgi formülasyonlar ile korunmaktadır.

Örneğin; e = m.c2 Einstein'ın enerji formülüdür ancak deneyden değil kuramdan beslenmiştir. Örneğin asal sayıları veren bir formül hala bulunamamıştır ve matematikçiler bunun için en gelişmiş bilgisayarları kullanarak bir formül elde etmeye çalışmaktadırlar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.