İşletme ekonomisi

Yönetim iktisadı (diğer bir adıyla işletme iktisadı), belirli işletme kararlarına mikroekonomik analizin uygulandığı bir iktisat dalıdır. Yani, uygulamada iktisadi teori ile iktisat arasındaki köprüdür. Yoğun bir şekilde regresyon ve korelasyon, (doğrusal) Lagrange Analizi gibi nicel (matematiksel) teknikleri kullanır. İşletme iktisadı kıt kaynaklarla belirlenmiş kısıtlar ve firma amaçlarının en iyilenmesi sağlayarak tek bir sonuca ulaşmayı sağlar.

Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomiler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Genellikle herhangi bir işletme kararı yönetim iktisadı teknikleri ile analiz edilebilir, ancak en genel uygulandığı alanlar:

  • Risk analizi - belirsizlik altında değişik modeller, karar kuralları, ve risk nicelleştirme teknikleri bir kararın risk analizinde kullanılır.
  • Üretim analizi- - mikroekonomik teknikler firmanın maliyet fonksiyonu tahminlenmesi ve üretim etkinliği, en iyi faktör dağılımı, maliyetler, ölçek iktisatları analizi için kullanılır.
  • Fiyatlama analizi -mikroekonomik teknikler, en iyi fiyatlama yönteminin seçimi ve fiyat esnekliğinin tahmini, transfer fiyatlama, birleştirilmiş ürün fiyatlama, fiyat ayrıştırma süreçlerini içeren fiyatlama kararları analizi için kullanılır.
  • Sermaye bütçeleme - Yatırım Teorisi firmanın sermaye satın alma kararları çıkartılmasında kullanılır.

Üniversitelerde bu konu ileri düzey lisans öğrencilerine öğretilmektedir. İşletme iktisadında bütünleşik konu olarak yaklaşılmaktadır. Yani, ön koşulu olan geniş bir alandaki derslerin birçok kavramı ile bütünleşiktir. İngiltere'de İşletme İktisadı'nda derece için, sanayî iktisat, finansal iktisat ve yönetim iktisadını kapsayan bir okuma olasıdır.

Dış kaynaklar ve bağlantılar

  • Weigelt, Keith (2006) Managerial Economics
  • Png, Ivan (2002) Managerial Economics, Malden, MA: Blackwell.
  • Baumol, W. J. (1961) What can economic theory contribute to managerial economics?, American Economic Review, vol. 51, no. 2, May 1961, pp 142–46.
  • Elmer G. Wiens: Managerial Incentives - The Public Firm with Managerial Incentives.
  • İşletme Bilimi yayınları
  • Yücel E., "Sermaye Bütçelemesi Kararları: Mersin Ve Adana İllerinde Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17,
 pp. 449–464, 2008
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.