İş bölümü

İş bölümü bir organizmada, bir toplumda veya bir üretim düzeni içinde değişik hizmet ve görevlerin değişik organlar, kişiler vb. arasında bölünmesidir.

Toplumsal iş bölümü

Toplumsal iş bölümünden ilk olarak bahseden Adam Smith olmasa da, iktisat teorisinde en çok öne çıkaran Adam Smith olmuştur.[1] Adam Smith'e göre iş bölümü uygarlaşmanın ve ilerlemenin bir simgesidir, zanaatçı işlemler bir dizi parçaya ayrılır ve iş bölümü aynı zamanda bir iş birliği ile birlikte gerçekleşir. Böylece Smith'e göre "Toplumun henüz gelimediği bir durumda tek kişi tarafından yapılan bir iş, toplumun daha ilerlemiş bir durumunda birkaç kimsenin işi olmaktadır."

Kaynakça

  1. İş bölümü, Yabancılaşma ve Sosyal Politika, Pars Esin, Ankara Üniversitesi Yayınları, sf. 14
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.