Çoğulcu demokrasi

Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini ve azınlığın da bir gün çoğunluk olabilme hakkının verilmesini savunan demokrasi anlayışıdır.

Demokrasinin gelişim sürecinde, çoğunluğun devlet yönetimindeki kararlarının mutlak olması, azınlık haklarını kısıtlayabileceği kaygısı çoğulcu demokrasiyi ortaya çıkarmıştır. Azınlıkta veya muhalefette olanların korunması, düşüncelerin serbestçe hiçbir baskıyla karşılaşmadan söylenebilmesi çoğulcu demokrasi için şarttır.[1] Çoğulcu teoride otoritenin dağıtılması devletin aceleyle ve düşünmeden hareket etmesini engeller, aynı zamanda önemli güç merkezlerinin uyuşmaması durumunda da herhangi bir adımın atılmasını önler.[2]

Özellikleri

  1. Yürütme gücünün kuvvetli ve geniş partiler koalisyonu tarafından yapılması
  2. Kuvvetler ayrılığı ilkesi
  3. İktidarın bölüşülmesi
  4. Çok partili sistem
  5. Yarı-temsîli sistem
  6. Yazılı anayasa ile hükûmet yetkilerini kesin olarak sınırlama.
  7. İki meclisli parlamento modeli[3]

Kaynakça

  1. "Andaolu Üniversitesi" (PDF). 27 Eylül 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2007.
  2. "Kennet Janda". 29 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2007.
  3. "Efe Kınıkoğlu, Lijphart". 25 Eylül 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2007.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.