Çizgi

Türkçedeki kullanımı

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Yazılarımızda konuşma çizgisi olarak kullanılır. Örneğin "simge bana et vermedi" derken uzun çizgi kullanılmalıdır. Uzun çizginin görevi kısa çizginin görevi değildir.

Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu:
“Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?”
Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,
Dedi:
— Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!
(Faruk Nafiz Çamlıbel)

Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:
— Eski şehri gezdin mi?
— Rothshild’in evine gittin mi?
— Goethe’nin evini gezdin mi?
(Ahmet Haşim)

Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:
Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.
İslam Bey — Ben daha ölmedim.
(Namık Kemal)

Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.