Çalı

Çalılık, ormanların tahribi ile meydana gelen 1-2 metre boyundaki ağaçcıkların oluşturduğu bitki formasyonuna denir. Bu formasyon asıl bitki formasyonu olmayıp insanların orman açma, orman yakma gibi faaliyetleri sonucu oluşur[1]. Çalıların kışın yaprak döken ve dökmeyen (her dem yeşil) türleri bulunur. Belli başlı çalı formasyonları şunlardır:

Bir süpürge çalı bitkisi.

Kaynakça

  1. DÖNMEZ, Yusuf (1985). Bitki Coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.