Zil

  • Zil - Türk müziğinde ve diğer birçok Orta Doğu ülkesinin müzik kültüründe var olan bir usul vurma çalgısıdır.
  • Zil - elektrik akımıyla çalışan bir mekanik cihazdır.
  • ZiL - (Zavod Imeni Likhacheva) - Rus otomobil ve kamyon fabrikası
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.