Zeybek

  • Zeybek (oyun) - Türkiye'nin Marmara, Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerine özgü bir halk dansı
  • Zeybek (unvan) - Osmanlı Türkiyesi'nde paramiliter ve folklorik insan grubu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.