Z-DNA

Z-DNA, çift sarmal DNA'nın olası modellerinden biridir. B-DNA'ya benzer zigzag şeklinde yerleşim gösterir ancak, sol el ikili sarmal yapısındadır. Sarmalın çapı 18 Å'dur. Her bir tam dönüşünde 12 baz çifti yer alır. Büyük oluk kaybolmuş gibi görünür. bazların eksene açısı 8.8 derecedir. Genellikle CG tekrarlarının çok olduğu DNA bu formu alır[1]. Küçük oluk derindir ve dardır ve büyük oluk yoktur. Bu DNA cinsinin doğada bulunup bulunmadığı henüz bilinmemektedir.

Z-DNA'nın yapısı

Kaynankça

  1. Shenghe Huang, Chuxin Wu, Dongming Li, Haizhou Wang, Zechang Rao, Qiling Shen, Chunxiang Chen, Yong Liu, Xun Xu, Chengyu Hu, d(GC)n repeats form Z-DNA within promoter region and repress the promoter activity in Escherichia coli, Acta Biochimica et Biophysica Sinica, Volume 47, Issue 7, July 2015, Pages 567–569, https://doi.org/10.1093/abbs/gmv038
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.