Yunan deniz tanrıları

Yunan Deniz Tanrıları
Tanrılar Sorumlulukları
Amphitrite Deniz Dibi Tanrıçası ve Deniz Tanrıçalarının Tanrıçası/Poseidon'un karısı
Glaukos Alt Sınıf Deniz Tanrısı
Leukothea, Leucothea Deniz Tanrıçası
Doris Deniz Tanrıçası
Nereus Deniz Tanrısı
Okeanides, Oceanids Küçük Deniz Tanrıçası veya Su Perisi
Palaemon Küçük Deniz Tanrısı
Phorkys, Phorcys, Phorko İlk Suların Tanrısı
Pontos,Pontus Deniz Tanrısı (Titan)
Poseidon Okyanusların Tanrısı, Deniz Tanrılarının Tanrısı
Proteus Deniz Yaratıklarının Çobanı
Triton Küçük Deniz Tanrısı
Okeanos, Oceanus Dünyayı çevreleyen sular
Thetis Diğer bir deniz tanrıçası
Yunan Tatlı Su Tanrıları
Tanrılar Sorumlulukları
Achelous, Acheloos Nehir (Ana)
Acheron, Alpheus Nehir (Mutsuzluk)
Arethusa Kaynak ve Çeşmeler
Alpheus Nehir
Asterion Nehir
Eridanus Nehir
Lethe Yeraltı Suları (peri)
Naiads, Naiades Tatlı su perileri (göller, nehirler, kaynaklar ve çeşmeler
Peneios, Peneius, Peneus Teselya nehri
Styx Yeraltı suları(tanrıça)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.