Yorum

Yorum bir bilgi ya da gözleme dayanan sözlü ya da yazılı ifadedir.

Kişisel bakış açısı

Düşünce açılımı bağlamında yorum, olayın bireysel açıdan ifade edilmesine verilen addır. Yorumlar genellikle özneldir.

Sanatta yorum

Kişinin duygu, düşünce ve yaşadığı ruh halini yalnızca sözlü anlatımla değil; resim, müzik, heykel gibi çok farklı sanatsal yapıtlarla ortaya çıkarması ve dışa vurmasıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.