Yapı

Yapı bir nesne ya da sistemdeki ilintili parçaların bir arada bulunmasına verilen addır. İnsan ürünü yapılara bina ve makine; doğal yapılara ise canlılar, mineraller ve kimyasal maddeler örnek gösterilebilir. Veri yapıları ve müzikal formlar ise soyut yapılardır.

Bir DNA molekülünün yapısı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.