Yığın (veri tipi)

Bilgisayar biliminde yığın son giren ilk çıkar (LIFO - Last In First Out) prensibine sahip veri yapısıdır. Günümüz bilgisayar dizgelerinin tümünde fazlaca kullanılır.

Yığının basitçe temsili

Karakteristik özelliği Push ve Pop işlemleridir. Yığına veri atılması işlemine Push işlemi adı verilir. Push işlemiyle birlikte daha önceden yığının en üstünde bulunan veri sanal olarak gizlenmiş olur. Push işleminden önce eğer yığın boşsa yığın kullanıma hazır hale getirilir.

Yığına son giren verinin yığından alınmasına Pop işlemi adı verilir. Pop işlemi sonucunda yığından alınan veri Pop işlemini çağıran kod parçasına işlem sonucunda alınan veriyi döndürür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.