Yönlü çizge

Çizge teorisinde, yönlü çizge düğümler ve hepsi birer yöne sahip kenarlardan oluşan çizgedir.

Basit bir yönlü çizge. Kenarlar oklarla gösterilmiştir. Ok başının yönü kenarın yönünü belirtir. Buradaki iki başlı ok aslında üst üste binmiş iki karşıt kenardır.

Tanım

Biçimsel terimlerle, bir yönlü çizge G = (V,A) sıralı çiftiyle ifade edilir:[1]

  • V düğümler ya da noktalar kümesidir,
  • A sıralı düğüm çiftlerinden oluşur ve oklar' ya da yönlü kenarlar kümesi olarak adlandırılır.

Yönlü çizge, kenarları sırasız düğüm çiftlerinden oluşan yönsüz çizgelerden ayrılır.

Yukarıdaki tanıma binaen aynı kaynaktan aynı hedefe giden birden fazla ok olamaz, ancak bazı yazarlar çok oklu daha geniş bir tanımı benimser; bu durumda tanım kümeyle değil çoklukümeyle yapılır. Yine yukarıdaki tanıma binaen, yönlü çizgeler döngülere sahip olabilir (çıktığı düğüme dönen oklar), ancak bazı yazarlar buna izin vermeyen daha dar bir tanımı benimser.[2] Özel olarak, döngüsel oklara sahip olmayan yönlü çizgeler basit yönlü çizge olarak adlandırılır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Bang-Jensen & Gutin (2000). Diestel (2005), Kısım 1.10. Bondy & Murty (1976), Kısım 10.
  2. Chartrand, Gary (1977). Introductory Graph Theory. Courier Corporation. ISBN 9780486247755.

Daha fazla okuma

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.