Yönetim kurulu

Yönetim kurulu bir organizasyonun faaliyetlerini müştereken denetleyen bir grup insandır. Üst düzey yönetim türüdür. İşletme, kâr amacı gütmeyen kuruluş, devlet dairesi gibi kuruluşlarda olabilir.[1] Tipik olarak, kurul, üyelerinden birini başkan olarak seçer.

İç direktör, aynı zamanda bir çalışan, yetkili, genel müdür, büyük hissedar veya organizasyonla benzer şekilde bağlantılı biri olan bir direktördür.[2] İç yöneticiler, kurumun paydaşlarının çıkarlarını temsil eder ve genellikle kurumun iç işleyişi, mali veya piyasa konumu hakkında özel bilgiye sahiptir.[3]

Tipik iç yöneticiler şunlardır:

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.