Mali işler müdürü

Mali işler müdürü veya tam çevirisi ile finans ofisleri şefi (İngilizce: Chief financial officer CFO), bir şirketin mali risklerini yönetmekten sorumlu olan bir görevlidir. Mali işler müdürü aynı zamanda mali planlama ve kayıt tutma işlemlerinin yanı sıra üst yönetime finansal raporlama da yapmakla yükümlüdür. Bazı sektörlerde verilerin analizinden de sorumludur.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.