William Duncan Silkworth

Dr. William Duncan Silkworth (1873-1951), alkolizm konusunda ihtisas yapmış olan Amerikalı tıp doktoru. 1930'larda uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavi merkezi olan ve New York'ta bulunan Charles B. Towns adlı hastanede başhekimlik yaptı. Bu dönem, daha sonra bir kendi kendine yardım kuruluşu olan Adsız Alkolikler'in kurucularından biri olacak olan Bill W.'un bu hastanede üç defa yattığı dönemdir.

Dr. Silkworth, Wilson ile başlayan süreçle alkolizm tedavisi sürecine yeni bir bakış açısı getirmiş, kronik alkolizmi bir tür alerji olarak tanımlamıştır. Ona göre alkolizm sadece moral psikiyatri ya da psikoloji ile çözülebilecek bir bozukluk değildir. Aynı zamanda fiziksel bir hastalıktır. Silkworth, konuyla ilgili yazıları dışında Adsız Alkolikler adlı ana kitapta da görüşlerini derlemiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.