Adsız Alkolikler

Anonim Alkolikler ya da Türkiye'de bilinen adıyla Adsız Alkolikler (AA) Amerika'da 1935'de kurulmuş bir örgüttür.

AA toplantı işareti tabelası

Bugün 2 milyonun üzerinde üyesi olan kuruluş, tam bir sivil toplum zihniyetiyle çalışmakta olup herhangi bir kâr amacı taşımamaktadır. Bu kuruluşa katılmak için "sadece içki içmeyi istememek" yeterlidir.

AA, alkolik tanımını şöyle yapmaktadır: Kendini alkole karşı güçsüz hissetmek ve hayatını artık yönetememek. Bu tanım doğrultusunda başının içkiyle derde girmek üzere olduğunu hisseden kişiler de AA üyesi olabilmektedir.

Adsız Alkoliklerin en temel ilkesi adsızlıktır. Hiçbir üye kendi kimliğiyle ya da yaşantısıyla ilgili bir bilgi vermek zorunda değildir. Verdiği takdirde bu bilgi, o kişiler arasında kalır. AA'nın ikinci bir temel ilkesi ise dışarıdan bağış almamak, kendi yağıyla kavrulmaktır. Üyeler bulunulan mekân veya gereken harcamalar için verebildikleri miktarda bir bağış yaparlar, veremeyenlerden hiçbir şey talep edilmez.

Bir tür dayanışma grubu olarak adlandırılabilecek AA gruplarında iyileşme oranları, tıbbi müdahale ve desteklere oranla, her dayanışma grubunda olduğu gibi çok daha yüksektir. Bu oranın %60'lara vardığı söylenmektedir. 12 Basamak adı verilen bir iyileşme programı uygulayan AA, kendi örgütlenmesinin ilkeli ve sürekli olmasını sağlayan bir de 12 geleneğe sahip. İyileşme programının temel özelliği ise bir tür kişilik programı olarak özetlenebilir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.