Vana

Valf, akışkan içeren tesisatlarda koşula bağlı olarak açılıp kapanan bir çıkış öğesidir. Genellikle akışkan basıncının önem arz ettiği sistemlerde basıncın yükselmesi halinde sistemden dışarıya akışkan tahliye ederek basıncı düşüren ya da acil bir durumda akışkan iletişimini kesen emniyet araçlarıdır. Hidrolik sistemlerde -özellikle uçaklarda olduğu gibi tek bir hidrolik sistemle farklı kontroller kumanda edilen hidrolik sistemlerde- şarta bağlı olarak hidrolik basıncın hangi kumandaya iletileceği de valfler aracılığıyla belirlenir.

Valf türleri

Hava Valfleri

Hidrolik Valfler

Kontrol biçimine göre

  • Pnömatik Kontrolü Valfler
  • Manyetik Kontrollü (Solenoid) Valfler
  • Elektrik Kontrollü Valfler

Yapısına göre

  • Globe Valf
  • Gate Valf
  • Kelebek Valf
  • İğne Valf

Çalışma pozisyonlarına göre

  • Çift Yollu Valfler
  • Üç Yollu Valfler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.