Ude

Ude (Gürcüce: უდე; okunuşu: “ude”), Gürcistan’da, Adigeni Belediyesi’nde bir köydür. Ahaltsihe Havzası'nın güneyinde, deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte yer alır. Adigeni kasabasına 14 km uzaklıktadır.

Ude'deki Meryem Ana Katolik Kilisesi

Ude teminin merkezidir ve Ude temi, Zazalo ve Ude köylerini kapsar.[1]

Tarihçe

Ude adının Kolh-Zan dilinde "ev", "yapı" anlamına gelen "kude"den (ყუდე) değişime uğradığı kabul edilir.[1]

Ude’nin Taş Devri’nden beri bir yerleşme olduğu bilinmektedir. Kazılarda Tunç Çağı’nda ortaya çıkan aletler “Ude Hazinesi” olarak adlandırılmakta ve Gürcistan Sanat Müzesi ile Samtshe-Cavaheti Tarih Müzesi’nde korunmaktadır.[2] Ude’de korganların da olduğu ilk yerleşme bugünkü köyün güneybatısında, Türkiye sınırı yakınında bulunuyordu. Orta çağda pek çok kaynakta Ude’den söz edilmiştir.

Ude, erken ve geç orta çağda Gürcü Krallığı, birleşik Gürcü Krallığı ve Gürcü atabeglerin yönetimindeki Samtshe-Saatabago sınırları içinde yer alıyordu. 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlıların eline geçen yerleşme, Çıldır Eyaleti içinde Ahısha livasının aynı adlı nahiyenin merkezi oldu. Osmanlı idaresince de Ude (اودە) olarak kaydedilmiştir. "Rabat-i Kale-i Ude" adı verilen yerleşmede 135 hane yaşıyordu. O dönem için oldukça büyük bir yerleşme olan Ude’de vergi vermekle yükümlü hane reislerinin çoğu Rosap, Zurab, Batata, Papuna, Elia, Davit, Rostevan, Mamuka, Amiran, Datuna, Hahuta, Simon, Bidzina, Giorgi, Gogiça, İakob, Grigol gibi Gürcü adları taşıyordu. Her hanenin ispenç vergisi vermesi, Ude’nin bir Hristiyan köyü olduğunu göstermektedir.[3]

Uzun süre Osmanlı egemenliğinde kalan köy, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Çarlık Rusyası’nın eline geçti ve bu imparatorluğun sınırları içinde bulunan Gürcistan’ın yeniden parçası haline geldi. Ude'de yaşayan Katolik Gürcülerin bir kısmı Rus baskısı yüzünden daha sonra İstanbul'a göç etmiş ve Bomonti Gürcü Katolik Manastırı'nda çeşitli görevler yapmıştır.[4] Rus idaresi sırasında, 1890'ların başında Ude'yi ziyaret etmiş olan Gürcü tarihçi Zakaria Çiçinadze, Ude'nin de yer aldığı Kvabliani vadisinde, Osmanlı döneminde Müslümanlaşmış olan Gürcülerin Gürcü dilini unuttuğunu, Ude'de sadece 240 hane Katolik Gürcünün Gürcüce konuştuğunu yazmıştır.[5]

Ude’deki önemli tarihsel yapılardan biri Ude Meryem Ana Kilisesi’dir. 9. yüzyılda inşa edilmiş olan kilise, istilalar sırasında pek çok kez zarar görmüştür. Bugün Katolik kilisesi olan yapı, 1860 yılında yeniden onarılmıştır.

Nüfus

2014 yılı verilerine göre köyde 2.728 kişi yaşıyordu. Nüfusun % 99'u Gürcülerden oluşuyordu.[1]

Sayım tarihiNüfusErkekKadın
20023.5051.7071.798
20142.7281.2991.429

Kaynakça

Dış bağlantı

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.