Tuthaliya

Tuthaliya, en az üç Hitit ve bir Karkamış kralının ismidir. Tuthaliya Hititlere ait yazılı metinlerde çeşitli diğer kişilerin ismi olarak da görülür.[1]

  • Tuthaliya (eski kaynaklarda Tudhaliya I, kimi yeni kaynaklarda Tuthaliya 0) bir zamanlar Hitit devletinin kurucularının arasında olduğu iddia edilmiş bir kraldır. M.Ö. 18.[2] yüzyılda yaşadığı düşünülen bu kralın mevcudiyeti günümüzde tariçilerin çoğu tarafından reddedilmiştir.[3]
  • I. Tuthaliya (veya I/II. Tuthaliya) M.Ö. 14. yüzyılın ilk yarısında hüküm sürmüş Hitit kralı.
  • II. Tuthaliya (veya II/III. Tuthaliya) M.Ö. 14. yüzyıl ortalarında hüküm sürmüş Hitit kralı.
  • Genç Tuthaliya (veya III. Tuthaliya) M.Ö. 1350'de çok kısa bir süre hüküm sürmüş olması muhtemel Hitit prensi/kralı.
  • IV. Tuthaliya M.Ö. 1237-1209 arasında hüküm sürmüş Hitit kralı.
  • Tuthaliya, M.Ö. 11. yüzyılda hüküm sürmüş Geç Hitit şehri Karkamış'ın kralı.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. (Fransızca) Laroche, E. (1966) Le Noms de Hittites, Paris:Librairie C. Klincksieck, s. 191-2.
  2. Bu ve aşağıda verilen tarihler takribidir ve "orta" kronolojiye dayanmaktadır. Hitit krallarının 'uzun', 'orta' ve 'kısa' kronolojiye göre karşılaştırmalı bir listesi için: Alpaslan, M. (2009) Hititolojiye Giriş, s. 155.
  3. Aksi görüş için: (İngilizce) Beal, R. (2003) “Predecessors of Hattušili I,” FsHoffner, Winona Lake: Eisenbrauns, s. 13-35.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.