Trullo Konsili

Trullo Konsili ya da Quinisext Konsil, 692 yılında Konstantinopolis'te toplanan konsil. Büyük Saray'ın kubbesi (Grekçe: τρούλος, trulos) altında toplandığından ötürü Trullo Konsili olarak, beşinci ve altıncı (Latince: quinisextum) ekümenik konsillerin ihmal ettiği kilise içerisinde uyulması gereken disiplin kurallarını oluşturduğundan dolayı da Quinisext Konsil olarak anılmaktadır.

Konsil, Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından ekümenik kabul edilirken Katolik Kilisesi buna karşı çıkmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.