Trilyon

Trilyon 13 haneden oluşmaktadır (1.000.000.000.000). Bin milyara karşılık gelmektedir. SI'de tera ön ekiyle simgelenir.1012 olarak da yazılabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.