Transüda

Transüda (transudate); damar dışına çıkan, plazma proteinlerinden yoksun (özgül ağırlığı 1.012’den azdır) kan sıvısı. Küçük moleküllü bazı proteinleri içerir, bu nedenle pıhtılaşa­maz.[1][2]

Örnekler

  • Karaciğer sirozunda karın boşluğunda biriken sıvı (assit)
  • V.porta obstrüksiyonu karın boşluğunda biriken sıvı (periton effüzyonu)
  • Sağ kalp yetmezliği ödemi
  • Konstriktif perikardit ödemi
  • Malnütrisyon ödemi

Kaynakça

  1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  2. Tahsinoğlu M, Çöloğlu AS, Erseven G. Dişhekimleri için Genel Patoloji, Altın Matbaacılık, İstanbul, 1981
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.