Traité des animaux

Traité des animaux ya da Hayvanlar üzerine inceleme, Fransız düşünür Étienne Bonnot de Condillac'ın 1755 tarihli kitabı. Condillac eserin ilk bölümünde Descartesçi düşüncenin hayvanların makinelerden farksız olduğu tezini yadsımaktadır. Sonraki bölümlerde ise hayvanlarda yaratılışla gelen ve doğal olduğu varsayılan alışkanlıkların deney eksenli olduğu, edinilmiş bir şey olduğu öne sürülür. Bundan hareketle iç güdü ve zekanın eş tutulabileceği sonucuna varılır.[1]

Kaynakça

  1. Animaux (Traité des) (Milliyet. bas.). Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi c.2. t.y. s. 625.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.