Thatcherizm

Thatcherizm, 1979-1990 arasında Birleşik Krallık başbakanlığını yapan Margaret Thatcher'ın iktisadi ve sosyal görüşlerini ve siyaset tarzını ifade eder. Thatcherizm, Thatcher'dan sonra başbakanlık yapan ve onun siyasetini kısmen sürdüren John Major, Tony Blair, Gordon Brown ve David Cameron dönemlerini de kapsayacak şekilde kullanılabilir.

Thatcherizm, düşük enflasyonu, devleti iktisadi sahada küçültmeyi ve serbest pazar ekonomisini geliştirmeyi savunur. Bunun için kullandığı başlıca araçlar para arzı üzerinde sıkı kontrol, özelleştirme ve işçi haklarının kısıtlanmasıdır.

Thatcherizm, Margeret Thatcher ile aynı dönemde ABD'de, Avustralya'da, Kanada'da, Türkiye'de ve diğer ülkelerde uygulanan neoliberal siyasetle benzeşir.

Thatcher'ın 1983'ten 1989'a kadar maliye bakanlığını yürüten Nigel Lawson, Thatcherizmi şöyle özetler:

Serbest pazar, mali disiplin, kamu harcamaları üzerinde sıkı kontrol, vergi kesintisi, milliyetçilik, Viktorya dönemi değerleri, özelleştirme ve bir tutam da popülizm.[1]

Thatcherizme yakın düşünürler arasında Keith Joseph, Enoch Powell, Friedrich Hayek ve Milton Friedman sayılabilir.

Notlar

  1. Nigel Lawson, The View From No. 11: Memoirs of a Tory Radical, Londra, Bantam, 1992, sf. 64, ISBN 0593022181
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.