Tetik

Tetik; ateşli silahlarda ateşlemeyi başlatan küçük kol. Hemen hemen tüm ateşli silahlarda tetik silahın alt kısmında, dipçik veya kabzanın başladığı yerde, çember bir muhafaza içinde bulunur ve baskın elin işaret parmağı ile kullanılır. Nadiren baş parmak veya diğer parmaklar ile kullanılan tetiklere de (özellikle bir yüzeye monte edilmiş silahlarda) rastlanır.

Kurmalı bir silahtaki tetik mekanizması (A harfi ile gösterilmiş)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.